Git 分支管理

 1. 查看不存在对应远程分支的本地分支

  $ git remote show origin

  or

  $ git remote prune origin --dry-run

 2. 删除不存在对应远程分支的本地分支

  $ git remote prune origin

 3. 删除远程分支

  $ git push origin --delete <branch_name>

  or

  $ git push origin :<branch_name>

 4. 批量删除远程分支

  $ git branch --sort=committerdate | grep -v 'master\|developer' | xargs git push --delete origin

 5. 重命名本地分支

  $ git branch -m old_name new_name

 6. 备份Git分支

  #!/bin/bash
  cd realibox;
  for remote in `git br -r | grep -v 'HEAD\|developer'`
  do
    git co -b ${remote:7} ${remote}
    #echo 'git co -b ${remote:7} ${remote}'
  done
  
 7. 分支排序

  $ git branch --sort=-committerdate

  $ git branch --sort=committerdate

  git for-each-ref --sort=committerdate refs/heads/ --format='%(committerdate:short) %(refname:short)
  
  for k in `git branch | sed s/^..//`; do
    echo -e `git log -1 --pretty=format:"%Cgreen%ci %Cblue%cr%Creset" "$k"`\\t"$k";
  done | sort -r